Óvodánkban alapítvány mûködik.

Alapítvány neve: Homoktüske Oktatási Közalapítvány

Címe: 1048 Budapest, Homoktövis u. 102.

Adószóma: 18126855-1-41

Célja: Minden olyan kezdeményezés, amely az Óvodai nevelés országos alapprogramjában (137/1996.(VIII.28.) sz. Korm. r.) rögzített nevelési célok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza. Ezen túlmenõen az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítása, csoportszobai, udvari játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlása, kirándulások, kulturális rendezvények látogatása, óvodai ünnepek fedezése.

Alakult: 2007.04.18-án. Intenzíven mûködik – pályázatok elnyerésével, majd 2010-tõl a szülõk által felajánlott adójuk 1%-ának felhasználásával igyekszik a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez segítséget nyújtani. Addig is köszönettel fogadjuk adományaikat

Az alapítvány számlavezetõ bankja: Raiffeisen Bank

Az alapítvány számlaszáma: 12010422-00154137-00100000

Köszönjük, hogy az Alapítványon keresztül eddig is támogatták az óvodai rendezvényeket és fejlesztéseket.